MeritumKonto Oszczędnościowe to oferta dostępna dla osób, które otworzą Proste Konto Osobiste lub są posiadaczami MeritumKonta Zarabiającego. Oprocentowanie konta oszczędnościowego do 30 czerwca 2013 r. wynosi 4,1% (niezależnie od kwoty), a od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. będzie nie niższe niż 4,0% (niezależnie od kwoty) w stosunku rocznym. Oprocentowanie MeritumKonta Zarabiającego oraz Prostego Konta Osobistego wynosi 0% . Opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Bank ICB S.A. dostępną wraz z dokumentami zawierającymi pełną informację na temat rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku oszczędnościowego na www.meritumbank.pl oraz w placówkach Banku.

Regulamin premiowania|Komunikat rachunki|Tabela opłat i prowizji|Regulamin rachunków|Wzór umowy|OWU Kart

Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005245. REGON Centrali Banku: 002005177; NIP Banku: 526-030-02-10; Kapitał zakładowy: 359 341 560 zł

4,1% na koncie oszczędnościowym

Przejdź do Meritum i zyskaj jak na lokacie

Umowa online w 15 minut

Otwórz konto osobiste nawet w 15 minut

Zaloguj się do bankowości elektronicznej i otwórz konto oszczędnościowe

Przelej środki na konto i zyskaj 4,1% w skali roku